Dịch vụ

Sửa chữa – đại tu máy chà nhám thùng

Chúng tôi chuyên: Sửa chữa bảo trì máy móc ngành chế biến gỗ Đại tu các loại máy móc ngành chế biến gỗ như: Máy ghép ngang, ghép dọc, máy nhám thùng, máy bào các loại, máy CNC, máy ghép cao tần, máy chép  hình, hệ thống máy AT,… Sau khi đại tu đạt hiệu quả hoạt […]

Sửa các loại máy CNC

Chúng tôi chuyên: Sửa chữa các loại máy CNC ngành gỗ và cơ khí Đại tu các loại máy móc ngành chế biến gỗ như: Máy ghép ngang, ghép dọc, máy nhám thùng, máy bào các loại, máy CNC, máy ghép cao tần, máy chép  hình, hệ thống máy AT,… Sau khi đại tu đạt hiệu quả […]